úterý 20. září 2016

Typografická pravidla pro školáky

Stále se mi příliš nedaří docílit dodržování základních typografických pravidel u mých žáků na základní škole. Pokusil jsem se sepsat, z mého pohledu, ta nejdůležitější. Budu velmi rád, pokud se tento článek stane živým dokumentem a pokud doplníte nějaká chybějící pravidla nebo případně opravíte mnou sepsaná.

Hodina s rodinou dědy Lesoně

Suplování na prvním stupni pro mě bývá vždy tak trochu adrenalin. Suplování, které mě minulý týden čekalo, bylo ještě mnohem adrenalinovější. Poprvé jsem suploval matematiku ve třídě, která se učí Hejného metodou a co hůř, mám v této třídě moje vlastní dítě. Počáteční strach však brzy vystřídala zvědavost. Nebudu lhát, že jsem velký zastánce Hejného metody, a že jsem také nesmírně rád, že právě i můj syn se touto metodou matematiku učí. Kdo někdy viděl vlastní dítě při takové hodině matematiky, jistě ví proč. Ale to se nedá popisovat ani odvyprávět, to se musí zažít ;)

neděle 24. dubna 2016

Jsem učitel s papírem... A co dál?

Podobně jako mnoho dalších učitelů jsem byl nucen k doplnění vzdělání. Přiznávám, že jsem k tomu nepřistupoval úplně s nadšením a nic na tom nezměnilo ani dvouměsíční setrvání na jedné nejmenované katedře informatiky, kde byli tehdy vyučující přesvědčeni, že učebnice, skripta a tuny teorie jsou to jediné správné pro budoucího učitele...

Poslední dobou narážím velmi často na články a diskuze o tom, zda vůbec dokáží pedagogické fakulty připravit studenty na učitelskou profesi. Rozhodně nelze jednoduše tvrdit ta ANO, jiná NE. Vše je mnohem složitější. Jediné, co mohu s jistotou říct, je fakt, že záleží na kantorech, kteří tam učí, a na studentech, kteří se tam učí.

neděle 17. dubna 2016

Hudebka s QR kódy

Učím prvním rokem hudebku v 9. třídách. Překvapilo mě, jak moc rádi chtějí žáci i v tomto těžce pubertálním věku zpívat. Přesto se mi nějak nechce celou hodinu jen otáčet listy v Já písnička a přezpívávat dokola pár oblíbených songů. Jak už jsem psal několikrát, baví mě nacházet možnosti propojení technologií s nejrůznějšími předměty. A ani hudebka není v tomto směru výjimkou. IT technologie v hudební výchově samozřejmě nejsou nic neobvyklého. Například server Youtube je dnes velmi oblíbený. Obrovské množství písní s texty připravených ve stylu "plug&play" bývají pochopitelným lákadlem. Existuje také například řada notačních programů. Ale o tom třeba zase někdy příště. Mým cílem bylo zapojit při hodině mobilní zařízení, práci ve skupinkách, poslech, práci v Google dokumentech a práci s QR kódy. Nejednalo se o tematickou hodinu, ale spíše o zjištění všeobecného přehledu z hudební výchovy žáka deváté třídy.

Baví mě si při hodině hrát, a tak jsme si tedy opět hráli...

pátek 25. března 2016

Mobily vybírat či nevybírat? To je oč tu běží!

Co ve třídě s mobilem, když s ním zrovna žáci nepracují? Vybrat je nebo žáky naučit, že pokud je při vyučování nepotřebují, nechají je v tašce? Tuto otázku jsem řešil vcelku dlouho. Nečekejte ode mě žádný odborný článek o využívání mobilních technologií ve výuce. Školním řádem máme, asi jako většina škol, zacházení s mobily při hodině ošetřené. Při vyučování ale chci být především jako učitel a ne jako hlídač. Maminka mé žákyně mně poslala nedávno odkaz na facebookový příspěvek a mě napadlo, jen tak z hecu, vyzkoušet sílu sociální sítě a požádat nějakou dobrou duši, zda by podobnou bedýnku na mobily nevyrobila. 

Facebookový příspěvek

To, co se později strhlo jsem opravdu nečekal :)

úterý 1. března 2016

První česká sdílená virtuální návštěva muzea v režii ZŠ Staňkov

Po předešlých virtuálních procházkách městy Tábor a Poděbrady (Putování za Jiřím z Poděbrad) jsme tentokrát s našimi žáky navštívili Dům dějin Holýšovska (dále jen DDH). Velký dík patří vedoucímu tamního muzea Josefovi Haisovi, bez jehož vstřícnosti a pozitivního přístupu vyzkoušet něco nového by se tato akce nemohla uskutečnit. V pořadí již třetí virtuální prohlídka byla do značné míry interaktivní. To znamená, že přímí online účastníci reagovali v reálném čase prostřednictvím různých cloudových aplikací, a to s sebou neslo řadu technických problémů, které se ale podařilo vyřešit.

sobota 9. ledna 2016

Pište čárky, zachráníte tím děti! Pište háčky a zachráníte učitele!


Kdo by neznal známou hříčku s gramatikou POJĎME JÍST DĚTI! × POJĎME JÍST, DĚTI! Stačí zapomenout čárku a rázem je z vás kanibal. Podobně, jako s onou čárkou ve větě, je to také s diakritikou. Při hodině ICT jsme se s šesťáky učili, jaké náležitosti má mít správně napsaný e-mail, jaké zdvořilostní fráze napsat na úvod a na závěr. Odeslal jsem žákům jednoduchý e-mail a čekal na jejich odpovědi.