úterý 20. září 2016

Typografická pravidla pro školáky

Stále se mi příliš nedaří docílit dodržování základních typografických pravidel u mých žáků na základní škole. Pokusil jsem se sepsat, z mého pohledu, ta nejdůležitější. Budu velmi rád, pokud se tento článek stane živým dokumentem a pokud doplníte nějaká chybějící pravidla nebo případně opravíte mnou sepsaná.

Volba písma

 • V krátkém textu lze použít bezpatková písma (např. Arial pro prezentace). V delších textech se však používá patkové písmo, protože patky vedou oči při čtení řádku (např. Times Roman).
 • Obvykle velikosti 10–12.
 • V celém textu by se měl používat jen jeden font (střídání ruší čtenáře).
 • Pro zvýraznění se používají různé řezy (tučné, kurzíva), které však nekombinujeme a používáme střídmě.

Mezery

 • Mezi slovy je VŽDY jen JEDNA mezera.
 • Sloupce nebo odsazení vytváříme pomocí tabelátorů, tabulek, zarážek…

Enter a odstavce

 • V textovém editoru klávesa Enter ukončuje pouze odstavec (ne tedy řádek). Počítač tak může nechat slova „přetékat“ přes konce řádků, když něco přidáme nebo smažeme.
 • Odstavce se zarovnávají nejčastěji do bloku nebo vlevo. Při zarovnání do bloku jsou začátky i konce řádků zalícovány (text začíná na začátku a končí až na konci řádku). Toho se dosahuje automatickým roztahováním velikosti mezer (proto musí být mezi slovy vždy jen jedna mezera) a přetahováním slov mezi řádky.
 • Zalomí-li se stránka tak, že poslední řádek vyjde na novou stránku, označujeme ho jako sirotek. Obdobou je vdova, což je první řádek odstavce, který zůstal osamocen na předchozí stránce.

Nadpisy

 • Pro nadpisy se v textovém editoru zásadně používají styly.
 • Díky nim mají odstavce jednotný vzhled a lze z nich automaticky vygenerovat obsah.

Dělení slov

 • Dělení slov se v počítačové sazbě používá zásadně automatické (aby ho počítač mohl zrušit nebo posunout, pokud dojde k přeformátování řádku).

Mezery u interpunkce

 • Mezery se píšou za čárkou, tečkou, dvojtečkou, středníkem, vykřičníkem, otazníkem atd.
 • Před nimi se nepíší.
 • Končí-li věta zkratkou, píše se vždy jen jedna tečka.
 • Já ,ty a on .My ne ! Řekni : proč ?
 • Já, ty a on. My ne! Řekni: proč?

Závorky

 • Před levou závorkou se píše mezera, za ní ne. Před pravou se mezera nepíše, za ní ano.
 • Nemám( a neměl jsem ).
 • Nemám (a neměl jsem). 

Číslovky, telefonní číslo, letopočet, měna

 • Číslovky oddělujeme po tisících, např. 2_500, 3_600_200.
 • Podobně rozdělujeme také telefonní číslo, např. 607 779 960
 • POZOR! Letopočty naopak nikdy neoddělujeme! Narodil jsem se v roce 1974.
 • Peněžní částku zapisujeme ve tvaru 500 Kč, 2 500 Kč, 2 500 000 Kč.
 • Klávesové zkratky pro cizí měnu:
  • Euro    pravý ALT + E = €
  • Dolar    levý ALT + 36 = $

Tvrdé mezery, jednopísmenné předložky a spojky

 • Tvrdá mezera zabraňuje zalomení řádku na nevhodném místě.
 • V textových editorech ji vytvoříme různými kombinacemi kláves, např. CTRL + SHIFT + mezera. 
 • např. mezi číslem a jednotkami,
 • v zápisu data a oddělování tisíců (tisíce však rozhodně neoddělujeme v zápisu roku), např.
 • se zkratkou jména,
 • Jednotky: 24_kg,
 • Datum: 1._ledna, 1._1._2010,
 • Čísla: 2_000_000,
 • Zkratky: J._A._Komenský. 
 • U všech jednopísmenných slov (k, s, v, z, o, u, a, i) vkládáme také tvrdou mezeru. Podobně ji můžeme vložit i za dvoupísmenná slova, vypadá to lépe
   

Lomítko, uvozovky a pomlčky

 • Lomítko se sází bez mezer (v jednotkách i jako označení rozsahu let). 5/3, 2008/9, 3 km/h
 • Spojovník (na klávesnici): nebude-li, červeno-modrý
 • Pomlčka: 1938–1945
 • Mínus: 5 − 3
 • Krátká pomlčka            –    ALT + 0150
 • Dlouhá pomlčka        —    ALT + 0151
 • Počáteční české uvozovky    „    ALT + 0132
 • Koncové české uvozovky    “    ALT + 0147
 • Počáteční ruské uvozovky    »    ALT + 0187
 • Koncové ruské uvozovky    «    ALT + 0171
 • Tři tečky (elipsa, výpustka)    …    ALT + 0133
 • Znak Copyright            ©    ALT + 0169

Procenta, stupně, jednotky

 • 8%   znamená osmiprocentní.
 • 8 %   čteme „osm procent“ (podobně se zapisuje 8bitový a 8 bitů).
 • 10 °    levý ALT + 0176, čteme deset stupňů.
 • 10°    levý ALT + 0176, čteme desetistupňový.
 • 10 km    čteme deset kilometrů.
 • 20km    čteme desetikilometrový.

Krát

 • Matematické krát je speciální znak, někdy nesprávně zaměňován znakem x (iks).
 • V některých případech se setkáte také se znaky . a *
 • levý ALT + 0215. Pro porovnání x ×.

Číslovky

 • Malé číslovky se v textu vypisují slovy (jedna kniha, devět rohlíků).

Čas

 • Čas se v češtině správně zapisuje s tečkou mezi hodinami a minutami (např. 22.31:01, tj. HH.MM:SS).

Úmrtí

 • Znak pro úmrtí   †   levý ALT + 0134. 
Dokumenty ke stažení

  Žádné komentáře:

  Okomentovat