sobota 31. října 2015

Žáci ZŠ Staňkov v partnerské škole na Slovensku - Den 2.

Po budíčku, který připomínal spíše oživování mumií, nezbytné hygieně a dobré snídani jsme se doploužili do přistaveného autobusu a vyrazili směrem k Bánské Bystrici. Pokud navštívíte Bánskou Bystrici, je téměř povinnost navštívit památník SNP. I my jsme tuto povinnost rádi splnili a v prostorech, které jsem navštívil cca před 30 lety, se k mému úžasu ledacos změnilo. Nejen žáci, ale i já jsem se dozvěděl mnoho informací o SNP a zároveň dost odlišné informace od mé předcházející návštěvy někdy kolem roku 1985.

pátek 30. října 2015

Žáci ZŠ Staňkov v partnerské škole na Slovensku - Den 1.

Ve dnech 18. až 22. října jsem navštívil se svými 13 žáky partnerskou školu v Horné Ždani na Slovensku. Návštěva proběhla v rámci eTwinningového projektu s názvem "Okénko k sousedům". Jelikož jsme si nakonec museli hradit veškeré náklady sami, podal jsem žádost o příspěvek z grantu Plzeňského kraje. Shodou okolností byl v té době vypsán dotační titul s názvem "Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti mládeže a spolufinancování mezinárodních studijních programů v roce 2015", díky kterému jsme získali podporu 15 000 Kč.
O grantu nepíši proto, abych se chlubil, ale především proto, že získání dotace (žádosti, papírování, vyúčtování) je o mnoho jednodušší než získat dotaci z peněz EU. Berte to tedy především jako radu a inspiraci.
Sešli jsme se v neděli večer před budovou ZŠ Staňkov a doslova naskákali do přistaveného mikrobusu firmy Minibusy Sedlák. Tímto bych chtěl zároveň poděkovat za bezpečné dopravení dětí (a učitelů) na Slovensko a zpět.