úterý 29. dubna 2014

Putování za Jiřím z Poděbrad

Kde jsme byli tentokrát?

V pondělí 28. dubna se uskutečnila v pořadí již druhá on-line vysílaná virtuální procházka. Tentokrát jsme zamířili do Středočeského kraje, kde jsme navštívili nádherné lázeňské město Poděbrady. A když Poděbrady, dalo se předpokládat, že se dozvíme mnoho zajímavého nejen o městě samotném, ale také o králi Jiřím z Poděbrad. Průvodkyní nám byla Lenka Říhová a Iva Jelínková ze Speciální základní školy Poděbrady a iSEN. Ač nám o sobě na začátku prozradila, že nemá žádnou dějepisnou kvalifikaci, po pár minutách tomuto tvrzení jen málokdo z přihlížejících věřil.

sobota 19. dubna 2014

Tábor očima iPhonu

V pátek, 28. března, jsme se šli projít  se žáky po městě Táboře. Po zvonění na první vyučovací hodinu jsme se přesunuli ještě společně se třídou ZŠ Nýřany do Tábora a prošli si celé náměstí i s několika jeho zákoutími. Jen na věž už se nám nějak nechtělo... Po přibližně půl hodině žáci opět seděli ve svých lavicích a pokračovali v běžné páteční výuce. 
Kdo dočetl až sem, musí si myslet, že už se na mě začíná podepisovat odučených osm měsíců  uplynulého školního roku. Ne ne, nebojte se, cítím se zatím svěží a zcela zdráv. Oněch 154 km, které nás dělí od tohoto historického města, jsme totiž nepřekonávali autobusem, ale pomocí technologií.

Storytelling aneb nebojte se vyprávění příběhů!

   Přibližně před měsícem psali moji deváťáci písemnou práci. Celý týden měli k dispozici její zadání. Očekával jsem, že minimálně polovina zadání otevře, polovina z této poloviny si přečte alespoň nadpis. Zbylí žáci, že dočtou zadání do konce a přibližně dva nejpilnější si to i vyzkouší. 
   Moje předpověď vyšla pouze v posledním bodě. Dva žáci si přečetli nadpis, celé přečetli, vyzkoušeli a dokonce i bez jediné chyby odevzdali. Stál jsem tedy před otázkou, co s těmi ostatními...
   Jen naprostý blázen si může myslet, že učitel deváťáky, kteří jsou již ve velké míře přijati na střední školy, dojme promlouváním do jejich puberťácké duše nebo snad vyděsí nějakou nevýstavní známkou. Protože jsem ale povahou vcelku dobrák a při vzpomínce na mnou prožité stejné období pro ně mám v jistém ohledu i pochopení, rozhodl jsem se pro náhradní úkol. Pokud vymýšlím vhodné téma, podívám se občas do kalendáře "strýčka GOOGLA". V dnešní době máme světový den téměř všeho, tak ani 20. březen nebyl výjimkou. Na tento den připadl Světový den storytellingu.

úterý 8. dubna 2014

Mediální výchova - Reklama kolem nás

Vyučovací předmět             Informatika
Škola                                   Základní škola Staňkov
Ročník                                sedmý
Název tematického celku   Reklama kolem nás
Název hodiny                      Reklama – cíle, typy
Časová dotace                    3 × 45 minut
Inspirace                             Barbora Černá – ZŠ Kralupy nad Vltavou

Verze dokumentu v MS OFFICE 2007

Popis tematického celku

Žáci si během tohoto tematického celku osvojí pojem reklama. Zjistí, jak reklama funguje, jaký je její cíl a jaké prostředky využívá. Během tohoto tematického celku žáky nejdříve seznámím s výše uvedeným a následně budeme pracovat s připraveným videem. Žáci také vymyslí vlastní reklamní slogan na základě článku z internetu. Při práci ve skupinkách využijeme připravený pracovní list, prezentaci a pojmovou mapu.
Se žáky bude probíhat diskuze o jejich povědomí a zkušenosti s reklamou. 


Třídní učitel - kamarád, psycholog či úředník?

Pracovní náplň třídního učitele

Komplexní vzdělávací a výchovná činnost ve všeobecně-vzdělávacích nebo odborných předmětech spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací pedagogické dokumentace, kterou pedagogický pracovník vytváří, a podle níž postupuje při výkonu své přímé pedagogické činnosti nebo spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací individuálních vzdělávacích plánů.
Za pedagogickou dokumentaci, kterou pedagogický pracovník vytváří a průběžně aktualizuje a podle které postupuje při vykonávání své přímé pedagogické činnosti (v souladu s § 28 školského zákona č. 561/2004 Sb.), se považuje školní vzdělávací program, tematické plány učiva nebo jinak pojmenovaná struktura učební látky rozvržená do kratších časových úseků (týdny, měsíce, čtvrtletí), konkrétní příprava na vyučování (postupy práce, projekty), individuální vzdělávací plán a individuální vzdělávací program, školní matrika, aktualizace dokumentace žáka ve školní matrice.
Pracovně je třídní učitel podřízen zástupci ředitele pro výchovnou a vzdělávací činnost a přímo řediteli.