pátek 25. března 2016

Mobily vybírat či nevybírat? To je oč tu běží!

Co ve třídě s mobilem, když s ním zrovna žáci nepracují? Vybrat je nebo žáky naučit, že pokud je při vyučování nepotřebují, nechají je v tašce? Tuto otázku jsem řešil vcelku dlouho. Nečekejte ode mě žádný odborný článek o využívání mobilních technologií ve výuce. Školním řádem máme, asi jako většina škol, zacházení s mobily při hodině ošetřené. Při vyučování ale chci být především jako učitel a ne jako hlídač. Maminka mé žákyně mně poslala nedávno odkaz na facebookový příspěvek a mě napadlo, jen tak z hecu, vyzkoušet sílu sociální sítě a požádat nějakou dobrou duši, zda by podobnou bedýnku na mobily nevyrobila. 

Facebookový příspěvek

To, co se později strhlo jsem opravdu nečekal :)

úterý 1. března 2016

První česká sdílená virtuální návštěva muzea v režii ZŠ Staňkov

Po předešlých virtuálních procházkách městy Tábor a Poděbrady (Putování za Jiřím z Poděbrad) jsme tentokrát s našimi žáky navštívili Dům dějin Holýšovska (dále jen DDH). Velký dík patří vedoucímu tamního muzea Josefovi Haisovi, bez jehož vstřícnosti a pozitivního přístupu vyzkoušet něco nového by se tato akce nemohla uskutečnit. V pořadí již třetí virtuální prohlídka byla do značné míry interaktivní. To znamená, že přímí online účastníci reagovali v reálném čase prostřednictvím různých cloudových aplikací, a to s sebou neslo řadu technických problémů, které se ale podařilo vyřešit.