úterý 24. září 2019

Aplikace na podporu formativního hodnocení

O problematiku formativního hodnocení se zajímám již několik let, a tak jsem se domníval, že vybrat několik aplikací, které mohou sloužit jako podpora učiteli při vedení výuky, nebude nic tak náročného. Netušil jsem, jak složité to nakonec může být.
Aplikací, které jsou primárně určené pro podporu formativního hodnocení, není příliš mnoho. Za to aplikací, které pro tento účel primárně určené nejsou, ale dají se skvěle využít, je naopak velké množství. Vybrat jen ty nejlepší je takřka nemožné, protože nakonec stejně vždy záleží především na učiteli, jak aplikaci uchopí a jakým obsahem ji žákům naplní. Najdete mezi nimi aplikace pro iPady, tablety, PC, ale i velké množství těch, které stačí jen otevřít ve webovém prohlížeči a můžete je ihned začít používat. Pro velkou část uvedených aplikací platí, že se lze přihlásit pomocí vašeho Google účtu. Snažil jsem se, především z důvodu snesitelného rozsahu článku,  jen o základní popis a základní informace k jejich použití.
Valná část uvedených aplikací vychází z článku 75 Digital Tools and Apps Teachers Can Use to Support Formative Assessment in the Classroom od Kathy Dyer. Většinu z aplikací mám osobně vyzkoušených a mohu je doporučit k vyzkoušení i vám. 
Aplikace jsem vybíral dle následujících kritérií:
     podporují metody a techniky formativního hodnocení,
     podporují aktivizaci žáků,
     slouží jako zdroje učení pro žáky a jejich vrstevníky,
     jsou zdarma nebo skoro zdarma,
     žáci  a učitelé mohou převzít aktivní roli při jejich používání.