neděle 17. listopadu 2013

Kreativita na pochodu


18 aplikací, které podporují kreativní proces

 Photo credit: chadcooperphotos via flickr (CC BY 2.0)
“ Intuitivní mysl je posvátný dar, racionální mysl je věrný sluha. Stvořili jsme společnost, jež ctí sluhu a zapomněla na dar.“- Albert Einstein
 
   Kreativitu netřeba vyučovat. Spíš bychom měli studenty inspirovat, aby ji každodenně používali. Kdysi dávno jsme zkrátka zapomněli, že si tohoto vrozeného daru máme vážit a neumíme využít moci, kterou nám dává.  Úkolem nás pedagogů je dát prostor takovým výukovým metodám, které zvýší schopnost studentů rozpoznat jejich vnitřní hlas a naslouchat mu.
   Začněme tím, že změníme směr svého snažení - z hledání správných odpovědí na tvorbu takového školního prostředí, které podporuje přijímání rizik a bere za své nejednoznačnost a dvojsmyslnost. Psycholog Carl Rogers věřil, že potlačujeme či dokonce skrýváme svůj tvůrčí talent, není-li naše pracovní prostředí psychologicky bezpečné či není-li založeno na bezpodmínečné akceptaci a empatii. Vybudování prostředí důvěry je prvním zásadním předpokladem vzniku inovativní komunity myslitelů. Máme-li přivést na svět inovace, musíme se cítit dost bezpeční na to, abychom opustili svoji zónu pohodlí, přijali pocit nejistoty, vystavili se riziku a efektivně spolupracovali s ostatními. Společně dokážeme přijít na to, jakým způsobem lze tvůrčí myšlení rozvíjet a nikoli podkopávat. Toto nedokáže žádná aplikace ani technologická vymoženost. Tohle vychází z lidských srdcí, rukou a podpory komunity, která vůči nám není lhostejná.