čtvrtek 1. května 2014

Průměrný učitel vypráví, dobrý vysvětluje, výborný ukazuje a nejlepší inspiruje... Ale jak na to???

Napsání článku na toto téma se zdálo být na první pohled velmi jednoduché. Možná i proto, že esej není vědecká práce s hlubokým obsahem, ale jedná se spíše o takové zamyšlení nad sebou samým a svojí prací. Při přípravě osnovy jsem ale záhy zjistil, že ono to zas tak úplně snadné nebude. Především proto, že v tomto článku musím reflektovat svůj styl učení a je starou pravdou, že vždy se snáz a objektivněji hodnotí výkony druhého, než sebe sama. Jak ale píši v závěru, sebereflexe by měla být základem každého učitele. Výběrem tohoto tématu tedy nastavím zrcadlo své pedagogické praxi a pokusím se shrnout své dvacetileté učitelské působení.