pondělí 27. dubna 2015

Simulace počítače aneb děti jako hardware

Aktivity
 • Nakreslete si počítač
 • Prohlédněte si jednotlivé komponenty
 • Žáci budou představovat myš, IO zařízení, procesor, kalkulačku…
 • Před tím, než budete aktivitu zkoušet, nechte děti, aby si každou část důkladně prohlédly a osahaly. 

Požadavky 


 • Whiteboard nebo jakýkoli jiný povrch, který bude představovat monitor
 • Nůžky
 • Barevné papíry
 • Izolepa
 • Kurzor, který si vyrobí z kartonového papíru
 • Pastelky
 • Číslice 0-9 a znaménka + - = vystřihněte z barevného papíru

Příprava 

Aktivita je vhodná zejména pro malou skupinu dětí (5 žáků) ve věku 6-? let, ale lze i pro větší. Pro malé skupinky není třeba žádné zvláštní přípravy, kromě několika pomůcek z papírnictví, pro větší skupinu si můžete namalovat velká čísla na barevný papír a nechat je následně děti vystřihnout kvůli úspoře času. Každý účastník počítačové simulace by měl mít něco, co ho bude identifikovat. 

Myš – helma, aby na něj mohli uživatelé klikat
Procesor - velké šprťounské brýle
Monitor – vystřižený kurzor


Část 1. Nakreslete počítač 

Pokud jsou děti malé, nakreslete počítač (myš, klávesnici, PC a monitor). Ukažte jim komponenty, řekněte jim jak se jmenují, vysvětlete k čemu slouží. Například, že krabice obsahuje procesor, který vykonává ty nejdůležitější činnosti. Pak požádejte děti, aby nakreslili počítač a zajistěte, aby měly neustále možnost koukat na váš nákres, na váš namalovaný PC. Pokud vidíte, že to děti zvládají, že nepotřebují vaši pomoc, požádejte je, aby počítač nakreslili hned v úvodu. Budete možná mile překvapeni, s jakou pečlivostí (především dívky) znázorní některé detaily. Například většina dětí, na rozdíl ode mě, nakreslila kolečko na myši. Pro větší skupinu dětí rozdejte pastelky, a pokud tušíte, že to bude trvat příliš dlouho, pomozte jim. Pokud máte málo času, toto přeskočte a vše jim připravte. Není ale nutné, aby toto žáci dělali při hodině informatiky. Pokud poprosíte jejich učitelku, jistě vám vyjde vstříc a vše s dětmi připraví. 


Část 2. Popovídejte si o tom, co vlastně počítač dělá

Popovídejte si o tom, k čemu počítače jsou, kde všude je dnes můžeme nalézt, kde se bez nich obejdeme a kde naopak vůbec ne. Pochvalte všechny nápady! Dejte příklad, co vše počítač dokáže vykonat, například sčítat čísla. Vymyslete cokoli, ale vždy něco, co již znají.


Část 3. Kalkulátor 

Požádejte děti, aby si vystřihly velké číslice z barevného papíru (to budou čísla na kalkulačce) a také znamínka + - =. Pokud máte omezený čas, opět si toto připravte s předstihem. Opět si popovídejte, co to kalkulačka je. Nakreslete 10 velkých čísel a znaménka + - a = na papír nebo použijte bílou tabuli a přilepte na ni vystřižené číslice. Tohle bude později sloužit jako monitor. Dejte dětem papír a požádejte je, aby nějakým způsobem zaznamenávali to, co vy děláte a napsali dolů odpověď. Potom namačkejte čísla na kalkulačce, např. 5 + 3 = ? a nechte děti doplnit tento příklad. Tuto část lze s velkou skupinou přeskočit, ale pro malou skupinu je nejzajímavější ta chvíle, kdy jsou čísla dvojciferná. Tím ukážete dětem, jak po sobě jdoucí číslice definují nějaké další, vyšší číslo. Žáci v tomto věku většinou přemýšlí o číslech jako o nějakých celcích, které nelze nijak rozložit. Starší žáky můžete nechat rovnou pracovat s většími čísly. 


Část 4. Myš 

Vyberte si dobrovolníka, který bude představovat myš a kdo bude představovat uživatele. Ten drží myš za ramena a hýbá s ní. Děti křičí nahoru, dolů, zpátky, doprava, dolů. Myši nasaďte helmu. Kdykoli uživatel stiskne helmu, myška se pokrčí v kolenou a děti zakřičí „klik!“. Takto budeme simulovat klikání. Děti zřejmě nejvíce zaujme helma a budou do ní chtít neustále bušit. Dejte tedy pozor, aby se vám myška „nerozbila“. Uživatel říká, kam se má myš hýbat (vpravo, vlevo, nahoru a dolů). Podle času se mohou děti ve skupině různě proházet. Zažije se dost legrace, ale pozor, ať se tím nenecháte strhnout. Více legrace ještě přijde. Starším studentům představte také ovladač myši. To bude žák, který bude pozorovat pohyby myši a křičet nahoru, dolů, vlevo, vpravo a klik.


Část 5. Monitor a výstupní zařízení 

Připravte si např. whiteboard (otočený stůl, interaktivní tabuli), která bude představovat monitor. Přichyťte na plochu číslice a znaménka, vystřižený kurzor (ideální magnetická tabule a kurzor vystřižený z kartonového papíru s nalepeným magnetem) a vyberte dobrovolníka, který s kurzorem bude hýbat všemi směry. Vždy kontrolujte, zda s kurzorem opravdu hýbe správně a ptejte se, na kterou číslici právě ukazuje. Pak přikažte dětem, aby vedli dobrovolníka tak, aby ukázal na vybranou konkrétní číslici.


Část 6. Jak to vše skloubit dohromady 

Určete dětem následující role:
 • Uživatel – hýbe myší a kliká
 • Myš
 • Ovladač myši – pozoruje myš a volá příkazy nahoru, dolů, vpravo, vlevo a klik. Ve větší skupině tuto roli často střídejte a dejte prostor co nejvíce dětem.
 • Výstupní zařízení – hýbe kurzorem po monitoru
 • Sběrnice – Jakmile se klikne na myš, běží k procesoru (programu) a ten řekne, co se kliklo. Jakmile procesor dokončí výpočty, předá výpočty sběrnici, která je předá ovladači myši.
 • Procesor, kalkulátor – zaznamenává příklady a produkuje výsledky. Jakmile procesor dokončí výsledky, předá je po sběrnici a ten jej předá ovladači myši, který to ukáže na obrazovce. 

Pokud je hodně dětí, které nejsou zapojené, můžete si zahrát například na antivir, či firewall. Poschovávejte viry kamkoli po třídě a řekněte „antivirům“, aby běhaly po třídě a hledali je. Pokud vir naleznou, donesou jej procesoru a ten vir zničí. Pokud jim ale dovolíte nalezený vir zlikvidovat ihned při jeho nalezení, budou to dělat s opravdovou chutí.


Část 7. Pokročilé možnosti 

Přerušení 

Pokud to není poprvé, co takovou simulaci děti předvádějí, můžete ji zkomplikovat, pokud zařadíte tzv. přerušení. Nechte běhat antiviry pouze v případě, že je myš nečinná. Jakmile ovladač myši zaznamená pohyb a zakřičí jeden ze svých pokynů (vpravo, vlevo, nahoru a dolů nebo klik), antivirová ochrana se zmrazí, dokud procesor nevyřídí žádost, a pak se teprve mohou opět rozběhnout. 

Režim spánku

Pokud ovladač myši nebude detekovat pohyb během jedné minuty (svěřte mu jakékoli stopky, bude na ně pyšný), zařve „SLEEP“ a veškeré komponenty, kromě ovladače myši a uživatele, usnou (nechte je si lehnout, bude to pro ně zábavnější). Pokud uživatel udělá pohyb, ovladač myši zařve „WAKE UP“ a vše se opět rozběhne.

Žádné komentáře:

Okomentovat