pondělí 1. června 2015

Myšmapy - Didaktika informatiky

V září jdu ke státnicím z ICT a připravil jsem si myšlenkové mapy se strukturou státnicových otázek. Je to takový velmi stručný souhrn. Dalo mi to ale příliš mnoho práce na to, abych si to nechal jen pro sebe ;) Stáhnout ve formátu PDF je můžete kliknutím na číslo před otázkou.

Pokud najdete chybu nebo by něco scházelo, napište mně prosím info do komentáře. Pokud byste chtěli být akčnější a myšlenkové mapy rovnou opravit (a poté ji ještě ideálně zaslat editovanou na khas@zsstankov.cz), zip se všemi zdrojovými soubory můžete stáhnout zde.

Myšmapy jsou zpracovány v on-line aplikaci MindMup. Stačí archiv rozbalit, otevřít aplikaci MindMup, kliknout na "File"--> "Open/Import" a zvolit "From a local drive".

Doporučení:


  • Při prvním spuštění ještě potvrďte "Create a new map" a poté klikněte na "Public...". 
  • Nezapomínejte průběžně ukládat vpravo nahoře tlačítkem "Save".
  • Vyzkoušeno v Mozille Firefox a Google ChromeV IE se to velmi často seká. 
  • Pokud si nedáte říct a budete, i přes moje varování, pracovat v IE, tak až se vám prohlížeč sekne, klikněte na "Save" a poté stránku aktualizujte pomocí klávesy F5.Didaktika informační a komunikační technologie

1. Základní pojmy a konstrukty z oblasti výchovy a vzdělávání, systémový pohled na vyučovací proces, předmět a pojetí didaktiky informačních a komunikačních technologií

2. Informační a komunikační technologie z hlediska kurikulárních dokumentů v ČR, pojetí cíle a obsahu příslušných vzdělávacích oblastí rámcových vzdělávacích programů pro základní a střední vzdělávání

3. Vzdělávací (výukové) cíle, funkce a druhy cílů při přípravě a realizaci výuky, techniky vymezování cílů výuky v oblasti kognitivní, afektivní a psychomotorické, klasifikace (taxonomie) výukových cílů

4. Vzdělávací obsah, struktury učiva, uspořádání učiva, didaktická transformace a úloha mezipředmětových vztahů v oblasti informačních a komunikačních technologií

5. Učebnice, studijní a pracovní materiály a elektronické informační zdroje v oblasti informačních a komunikačních technologií, funkce, kritéria hodnocení, využití

6. Didaktické zásady jako systém požadavků na podstatné kvality a znaky vyučovacího procesu a jejich uplatňování v oblasti informačních a komunikačních technologií

7. Výukové (didaktické) metody, druhy, charakteristiky, aktivizující výukové metody a jejich aplikace pro naplňování cílů v oblasti informačních a komunikačních technologií

8. Organizační a sociální formy vyučování a učení v oblasti informačních a komunikačních technologií

9. Materiální didaktické prostředky, výukové funkce technických výukových prostředků, didaktické aspekty využití technických výukových prostředků v oblasti informačních a komunikačních technologií

10. Problematika využití, resp. tvorby didaktických materiálů, prezentačních a interaktivních technologií pro podporu oblasti informačních a komunikačních technologií

11. Vnější a vnitřní a podmínky vyučování a učení v oblasti informačních a komunikačních technologií, vzdělávací prostředí, učební metody, styly, strategie a modely učení

12. Metodické přístupy k projektování, zabezpečení a realizaci témat, učebních úloh a žákovských činností z oblasti informačních a komunikačních technologií vymezených v rámcových vzdělávacích programech pro základní a střední vzdělávání

Informační a komunikační technologie ve vzdělávání


1. Psychodidaktické soustavy, hlavní soudobá paradigmata a směry vzdělávání, parametry psychodidaktických soustav a jejich vazby k inovativním přístupům ve vzdělávání a využívání technických prostředků

2. Behaviorálně orientované psychodidaktické soustavy, behaviorální a neobehaviorální teorie učení, behaviorální strategie řízení, programované učení, teoretické základy, historie a transfer do současnosti, systém řízeného učení

3. Kognitivisticky orientované psychodidaktické soustavy, konstruktivistická koncepce učení, kognitivní konstruktivismus, sociální konstruktivismus, konstrukcionismus

4. Problémová vyučovací strategie, pojetí a metodické aspekty problémového vyučování, využití ICT v problémovém vyučování, problémová metoda v oblasti informačních a komunikačních technologií

5. Projektová a kolaborativní vyučovací strategie, pojetí a metodické aspekty problémového vyučování, charakteristiky projektů, využití ICT v projektovém vyučování, projektová metoda v oblasti informačních a komunikačních technologií

6. E-learning a jeho využití při podpoře výuky a v rámci celoživotního vzdělávání, on-line podpora výuky, učební objekty, úložiště učebních objektů, možnosti, způsoby a specifika využití VLE/LMS jako podpory učení žáka a činností učitele, kritéria pro hodnocení e learningových projektů

7. Edukační software a elektronické informační zdroje v edukaci, druhy, funkce, kritéria hodnocení, právní problematika používání softwaru a elektronických informačních zdrojů ve školství

8. Koncept informační společnosti, vliv technologií na vývoj společnosti, konsekvence ekonomické a sociální, hlavní důvody pro zavádění ICT do vzdělávání; problematika klíčových kompetencí, kompetencí pro 21. století, informační gramotnosti, ICT gramotnosti a informační výchovy

9. Proměny edukačního prostředí na bázi ICT v procesuální, kurikulární a systémové rovině při změnách edukačního prostředí, paradigma vzdělávání a organizace vzdělávání

10. Vliv ICT na oblast vzdělávání, jednotlivé prvky edukačního prostředí a výkon role učitele, vzdělávací prostředí a modely učení tzv. „síťové“ generace, konektivismus, role technologií při hodnocení výukových výsledků (daty řízené školství)

11. Modely implementace edukačních technologií a inovativních didaktických metod založených na využívání ICT na úrovni učitele, vzdělávacích programů a školské instituce

12. Teoretické a praktické aspekty správy technických a síťových prostředků a informačních systémů vzdělávacích institucí (+ co se jinam nevešlo...)

Žádné komentáře:

Okomentovat