neděle 17. listopadu 2013

Kreativita na pochodu


18 aplikací, které podporují kreativní proces

 Photo credit: chadcooperphotos via flickr (CC BY 2.0)
“ Intuitivní mysl je posvátný dar, racionální mysl je věrný sluha. Stvořili jsme společnost, jež ctí sluhu a zapomněla na dar.“- Albert Einstein
 
   Kreativitu netřeba vyučovat. Spíš bychom měli studenty inspirovat, aby ji každodenně používali. Kdysi dávno jsme zkrátka zapomněli, že si tohoto vrozeného daru máme vážit a neumíme využít moci, kterou nám dává.  Úkolem nás pedagogů je dát prostor takovým výukovým metodám, které zvýší schopnost studentů rozpoznat jejich vnitřní hlas a naslouchat mu.
   Začněme tím, že změníme směr svého snažení - z hledání správných odpovědí na tvorbu takového školního prostředí, které podporuje přijímání rizik a bere za své nejednoznačnost a dvojsmyslnost. Psycholog Carl Rogers věřil, že potlačujeme či dokonce skrýváme svůj tvůrčí talent, není-li naše pracovní prostředí psychologicky bezpečné či není-li založeno na bezpodmínečné akceptaci a empatii. Vybudování prostředí důvěry je prvním zásadním předpokladem vzniku inovativní komunity myslitelů. Máme-li přivést na svět inovace, musíme se cítit dost bezpeční na to, abychom opustili svoji zónu pohodlí, přijali pocit nejistoty, vystavili se riziku a efektivně spolupracovali s ostatními. Společně dokážeme přijít na to, jakým způsobem lze tvůrčí myšlení rozvíjet a nikoli podkopávat. Toto nedokáže žádná aplikace ani technologická vymoženost. Tohle vychází z lidských srdcí, rukou a podpory komunity, která vůči nám není lhostejná.Lapač myšlenek
Začneme třeba tím, že budeme používat aplikace vhodné k zápisu poznámek, čímž podpoříme pozorovací schopnost a reflexi. Všimli jste si někdy, kolik věcí nás z ničeho nic napadne na procházce, ve sprše, v autě nebo když lenošíme? Když naše mysl cestuje mezi podvědomím a vědomím, ocitáme se mimoděk v situaci, kdy se rodí naše nápady. Digitální zápisky nám mohou pomoci začít čerpat z tohoto zdroje naší vnitřní konverzace a posléze tyto momenty rozpoznat a archivovat. Pravidelným tréninkem začneme vidět svět novýma očima a zapneme svůj vnitřní spínač kreativity do polohy ´ON´.
Užitečné aplikace jsou ty, které podporují záznam našich myšlenkových pochodů a text propojí se záznamem hlasu, obrazu, nákresu či fotografie. Fotografie můžeme využít ke zdokumentování myšlenek, které bychom jinak zachytili na papírový ubrousek nebo na tabuli. K digitálním poznámkám lze přidat různé záložky (katalogizace), což nám umožní dostat se hlouběji pod povrch a objevovat souvislosti.  Tento spontánní a intuitivní proces činí naši potřebu najít jedinou správnou odpověď méně důležitou a dělá z nás skutečné správce našich myšlenek.

Doporučené aplikace:
Jak oklamat múzu
Častou strategií, která pomáhá tvořit nápady, je brainstorming. Úhelným kamenem této techniky je pochopení, že kreativita vzkvétá, když není přítomna kritika. Během brainstormingu je tudíž nezbytně nutné odložit veškeré soudy a hodnocení nápadů (jak negativní, tak pozitivní) až na další, rozhodovací stadium procesu. Jednotlivým nápadům se věnujeme jen letmo, aby proces nepřetržitě plynul, s tím, že je bereme v úvahu a budeme se jimi podrobněji zabývat později. Cílem brainstormingu je tedy přehlídka našich nápadů, při níž krotíme svoji přirozenou touhu zaměřit se na řešení a identifikovat je. Kdykoli se pozornost začne soustředit na jedinou myšlenku, hrozí ztráta inspirace. Tento podivný rozpor mezi slabou pozorností a hledáním cíle je jako lákat múzu k návštěvě a zároveň jí slibovat, že se ani koutkem oka nepodíváme, co píše. Našim úkolem je myšlenky zachytit, nikoli se do některé z nich bezhlavě zamilovat. Zatímco se probíráme myšlenkami na podvědomé úrovni, rychle dokumentujeme vnitřní nesourodé hlasy a až později, ve fázi reflexe dovolíme myšlenkám odhalit jejich potenciál. Mobilní technologie nám pomáhají zachytit plynoucí myšlenky a vybudovat schopnost plynule a pružně přemýšlet.

Brainstorming
Elektronický brainstorming poskytuje zasvěcený online prostor pro asynchronní spolupráci. Tento proces poskytuje jednotlivcům více času na zpracování návrhů a na vlastní příspěvky prostřednictvím bezpečného backchannelu.
Je užitečné věnovat nějaký čas individuálnímu brainstormingu a teprve pak se sejít jako skupina. Aplikace, které umožňují účastníkům generovat nápady individuálně, před vstupem do rušného skupinového brainstormingu, mohou jednotlivci poskytnout moment klidu a uvolnění, který někteří lidé potřebují k tomu, aby plně zvážili všechny možnosti. Jelikož individuální nápady nejsou zpočátku pod vlivem dynamiky skupiny, může tento postup podnítit větší rozmanitost možností. Často se stane, že si jednotliví účastníci budou dělat osobní poznámky i během skupinové diskuze. Pak dá skupina všechny nápady na jednu hromadu a začne rozhodovací proces třídění, kategorizace a syntézy. Od této chvíle mohou být účastníci též pověřeni splněním dílčích úkolů.

Doporučené aplikace:

Vizualizace
   I nahodilé kreslení dokáže dobře generovat nápady. I tento proces však musí zůstat rychlý, plynulý a pružný. Otázkou je správně vybrat takovou aplikaci, která redukuje touhu tvořit umění, což je zde pouhá ztráta času. Čas a nápady jsou příliš drahé. Abychom tok myšlenek nepřerušili, necháváme kresby nedokončené, což nám usnadní vyrovnat se s pozdějšími opravami a změnami.
   Skupinové kreslicí aplikace mohou podporovat synchronní koncepční konverzaci, jež udrží proces nahodilého kreslení v chodu. Možnost hovořit s ostatními členy týmu o kresbách a společně přemýšlet o vizuálních pojmech nabízí rozmanité úhly pohledu na jednu věc.
    Avšak ne všechny nápady se vynoří z digitální obrazovky. Použitím fotografického aparátu vytvoříme prostor pro myšlení, které vyplývá z tzv. konkrétního modelování (použití věcí, které skutečně existují, k vysvětlení abstraktního pojmu) a z využití prototypů. 


Fotky názorných pomůcek k výuce matematiky (např. dodecagon – viz obrázek) v různých pozicích mohou ilustrovat jediný pojem. Získávat a dokumentovat zpětnou vazbu od klientů lze například sdílením prototypů s nízkým rozlišením, narychlo zhotovených z 3D materiálů (např. z čističů dýmek viz foto, roliček od toaletního papíru nebo dřívek od nanuků). Než je vyhodíme do odpadu, modely si vyfotíme mobilním telefonem, abychom mohli archivovat jejich podobu.
Kombinování rozdílných pojmů či myšlenek je další oblíbenou strategií, jež usnadňuje vznik nápadů. Aplikace na koláže a kreslení, které uživateli umožňují rychle oříznout obrázek, změnit jeho velikost, vrstvit obrázky a přeskupovat je do nejrůznějších konfigurací, jsou velice účinným prostředkem ke zkoumání kombinací myšlenek a nápadů. Každou modifikaci si uložíme, abychom všechny nápady měli zdokumentované. Teprve pak jdeme na další sestavu.

Doporučené aplikace:

Zjišťovací otázky
Design Thinking: User Need Statement from Popplet
Grafické vyjádření myšlenky: vyjádření potřeb uživatele
Credit: generated by Popplet
Paul Torrance definoval kreativitu jako „proces vnímání problémů či mezer v informacích, formování nápadů nebo hypotéz, testování, modifikace těchto hypotéz a komunikace výsledků. Tento proces může přinést kterýkoli z mnoha druhů produktů – verbální či neverbální, konkrétní nebo abstraktní.“
Abychom inovovali, musíme umět nově definovat problémy a formulovat otázky. Formulace zásadních otázek a vyjádření potřeb udává směr a tvar učení se na základě objevování. K těmto otázkám se neustále vracíme, revidujeme je, používáme je ke stanovení kritérií a díky nim neztrácíme ze zřetele svůj cíl během celého rozhodovacího procesu. Učit se psát zjišťovací otázku připomíná loupání cibule: s každým opakováním se dostáváme blíž k ústřednímu tématu.
Když se snažíme vyjádřit problém či zformulovat otázku, musíme si osvojit flexibilní proces, jenž nám umožní artikulovat několik verzí. Aplikace mapující naše myšlenkové pochody nám dovolují generovat vícenásobné možnosti hravou formou. Přetahujeme a přemisťujeme různé části textu v textových bublinách, každou verzi si uložíme a společně se dostáváme pod povrch problému až k jeho jádru. Později se můžeme ke každé otázce vrátit a prohlédnout si její konfiguraci ve svém fotoalbu. Některé aplikace též umožňují zakomponovat do textů či textových bublin obrázky.

Doporučené aplikace:

Buďte stateční
Musíme demystifikovat tvůrčí myšlenkový proces a vytvořit způsob, jak využít jeho moci. Než si položíme otázku, proč jsou pro nás myšlenky, obrazy a zvuky, které v nás rezonují, důležité, musíme neobvyklým myšlenkám dopřát čas a prostor, aby vůbec vznikly. Jelikož tato stezka, po níž při učení se jdeme, může kdykoli nabrat nečekaný a zdánlivě náhodný směr, bude třeba odvahy na straně učitele i žáka. Nebojte se vzdát se kontroly. Používejte tvůrčí energii k zažehnutí touhy učit se, zakusit sebeuspokojení a zamilovat se do snů. Bude to stát za to!

zdroj: http://www.edutopia.org/blog/apps-for-creativity-diane-darrow
 Žádné komentáře:

Okomentovat