středa 2. ledna 2019

Ročníková práce na ZŠ. Ano nebo ne?

Závěrečné ročníkové práce letos aplikuji druhým rokem. Žáci mají možnost pracovat v počtu 1-5 žáků. Témata si opět volí taková, která jsou jim blízká a vychází z jejich koníčků a zájmů. Ročníková práce se skládá ze tří částí.

První část je písemná, v rozsahu cca tří stran A4 a žáci v ní popisují cíl práce, pracovní postup a nebo např. hodnocení práce ve skupině. V žádném případě se nejedná o odborný text, který žáci na základní škole ze své podstaty napsat ještě neumí a rozhodně se chci vyvarovat kopírování textu z internetu.
Druhá část je nejdůležitější a jedná se o samotný praktický výstup, kterým může být video, vytvořený web, kniha, podcast atd.
Třetí částí je závěrečná obhajoba prací, kdy žáci prezentují svoji praktickou část před vedením školy, třídními učiteli a případně dalšími učiteli. Přítomni jsou také zástupci osmých tříd, aby se mohli seznámit s tím, co je za rok čeká.
Cílem ročníkových prací je prezentace dovedností (nikoliv však znalostí a vědomostí), které by žáci, v ideálním případě, měli na naší škole získat. Nejedná se o srovnávání a porovnávání žáků , podobně jako je tomu u přijímacích zkoušek, ale především o ověření a uplatnění “měkkých” dovedností (soft sklills). I v letošním roce jsou témata opět různorodá, tak se těším na konec května, kdy budou probíhat obhajoby ročníkových prací.
Žáci ročníkové práce zatím nevnímají příliš pozitivně a s nadšením. Mám pocit, že je berou zatím jako další aktivitu, která je “navíc”. A to i přesto, že k jejímu vypracování dostávají prostor během hodiny informatiky. Nicméně jsem přesvědčený, že je to krok správným směrem a také krokem k tomu, jak od žáků dostat zpětnou vazbu o tom, co a jak se na naší škole doopravdy naučili a s čím od nás odchází.

1 komentář:

  1. u nás pracují deváťáci na absolventských pracích a jejich obhajobě. Přijde mi to fajn, naučí se prezentovat, zvládnout trochu toho stresu, psát práci s použitím odkazů tak, aby to bylo ok a myslím, že pak už se tolik nebudou bát maturitních prací, klauzur, bakalářek a diplomek.
    www.libenanovakova.cz

    OdpovědětVymazat