neděle 16. dubna 2017

Formativně s Formative - díl 2.

V dnešním článku naváži na díl 1., který se věnoval základnímu popisu aplikace Formative a ukážeme si, jaké typy úloh je možné zadávat a jak dávat žákům zpětnou vazbu. O formativním hodnocení se zde opět raději nebudu příliš rozepisovat. Koho by tato problematika zajímala, doporučuji knihu Zavádění formativního hodnocení (Dylan Wiliam a Siobhán Leahyová), kde je vše přehledně popsáno, včetně mnoha příkladů a připravených tabulek. Knihu je možné objednat na stránkách EDULABu.
Také se předem omlouvám za velké množství obrázků :)

Tvoříme zadání

Pro vytvoření nového zadání klikněte na "+ New Assigment!"

Nechci se zde zabývat ani tvořením klasického testu (na to používám spíše Kahoot! nebo Socrative). Pro můj příklad použiji připravený dokument, který kliknutím na "UPLOAD & TRANSFORM" vložím do aplikace. Zatím lze vložit pouze dokument vytvořený ve Wordu, PDF nebo obrázek. Na druhou stranu, potřebujeme vlastně více? V mém případě (po třítýdenním užívání), jsem jinou variantu zatím nepotřeboval..

Připravený soubor přetáhneme nebo po kliknutí nahrajeme

Podporované typy souborů

Vložený PDF dokument
Po nahrání dokumentu jej nezapomeňte pojmenovat a zadejte také label (popis) vloženého dokumentu.

Kliknutím do dokumentu vytvoříte otázku

Add Question

Nabízí se vám několik typů otázek. Můžete si zvolit, zda budete vkládat otázky (modrá barva) nebo další obsah (zelená barva). Já začnu zleva a to kliknutím na "ADD QUESTION".
Výběr typu otázek

Multiple Choise


Výběr jedné správné odpovědi
Zatím nelze použít možnost výběru více správných odpovědí. V nové verzi, která se již připravuje, to možné bude. Zadání otázky není složité. Označíte správnou odpověď, nastavíte počet možných bodů a kliknutím na "Done" otázku uložíte.


Show Your Work

Ukázka vloženého obrázku a nástrojů pro jeho editaci

Ukázka vloženého obrázku a nástrojů pro jeho editaci
Tohle je velmi zajímavá možnost, jak ověřit znalosti žáků. Učitel může vložit např. obrázek, který následně žák edituje pomocí tužky, vložením vlastního obrázku nebo textu... viz obr. níže. 


Short Answer


Tvoření krátké odpovědi
Tento typ odpovědí mám možná ze všech nejraději. Zde nestačí pouze tipnout správnou odpověď, ale žák musí problému opravdu rozumět. A ověření porozumění problému by mělo být naším hlavním cílem. I zde je možné napsat správnou odpověď, která se následně automaticky hodnotí. Dejte si však pozor na jistou benevolenci při automatické kontrole (např. mezery v datu, velká a malá písmena atd.).

True / False

Pravda / lež
Zde se jedná o klasický souhlas nebo nesouhlas s předloženým tvrzením.

Add Content


Zatímco do teď jsme přidávali otázky, nyní budeme přidávat obsah.

Image

Přidání obrázku

Asi nebude nijak překvapující, že po kliknutí na Image lze přidat obrázek :) V tomto případě slouží obrázek např. jako doplnění informace v textu, žáci jej nemohou nijak editovat.

Text Block

Přidání doplňujícího textu
Přidání textu zde má široké možnosti editace, viz ikonky v panelu nástrojů na obrázku. Tento text je také pro žáky needitovatelný.

View-Only Canvas

Nákres, který poskytnu žákům
Zde mohu žákům připravit jakýkoli nákres, např. i kombinovaný s vloženým obrázkem. A ani zde žák nemůže nic editovat.

YouTube


Do vaší přípravy můžete vložit jakékoli video z YouTube, jak vámi připravené, tak např. různé pokusy, dokumenty k prostudování a v neposlední řadě videa z Khanovy školy. Pozor, neplést s Khasovou školou :)

A pro dnešek hotovo...

V tomto druhém pokračování jsme si ukázali, jaké jsou možnosti aplikace Formative při zadávání úkolů. Na úplný závěr vám ještě v náhledu ukáži, jak to vypadá na učitelském PC během práce žáků. Běžně učitel samozřejmě vidí i jména jednotlivých žáků. Na náhledech je zobrazení jmen většinou záměrně vypnuté.

Ještě pár zajímavých odkazů

Odkaz na komunitu učitelů, kteří používají Formative
Videotutoriály


Ve třetím, závěrečném dílu, si ukážeme poslední důležitou věc a tou je přiřazování jednotlivých úkolů skupinám.


Ukázka tvořené krátké odpovědi
Učitel může okamžitě reagovat a poskytnout zpětnou vazbu. Zelená tečka v rohu označuje dostačující odpověď, červená naopak nedostačující, nesprávnou. Bublina v dolním rohu znamená, že jsem žákovi napsal hodnocení, či komentář k jeho odpovědi. V nově připravované verzi se objeví další funkce jako např. možnost hlášení žáků (podobně jako je tomu v Classkick) pro lepší přehled o průběhu práce žáků, či vyžádání si pomoci od učitele.


Ukázka kreslené odpovědi


Další možnost kreslené odpovědi


Ukázka odpovědí pravda / lež


Ukázka tvořené krátké odpovědi

Ukázka výběr odpovědí

Žádné komentáře:

Okomentovat