úterý 29. dubna 2014

Putování za Jiřím z Poděbrad

Kde jsme byli tentokrát?

V pondělí 28. dubna se uskutečnila v pořadí již druhá on-line vysílaná virtuální procházka. Tentokrát jsme zamířili do Středočeského kraje, kde jsme navštívili nádherné lázeňské město Poděbrady. A když Poděbrady, dalo se předpokládat, že se dozvíme mnoho zajímavého nejen o městě samotném, ale také o králi Jiřím z Poděbrad. Průvodkyní nám byla Lenka Říhová a Iva Jelínková ze Speciální základní školy Poděbrady a iSEN. Ač nám o sobě na začátku prozradila, že nemá žádnou dějepisnou kvalifikaci, po pár minutách tomuto tvrzení jen málokdo z přihlížejících věřil.

Jak to tentokrát probíhalo?

Tentokrát se již nejednalo o komorní akci jakou byla první procházka Táborem. Pozvánka na LIVE vysílaný Hangout byla zveřejněna na několika místech (GOOGLE+, Facebook, spomocnik.cz) a přijalo ji přibližně 22 účastníků. Lze se jen domnívat, že 22 účastníků = 22 škol, tříd. Samotný Hangout jich následně sledovalo 14. I to je oproti dvěma třídám v Táboře velký skok. Kolik jich asi bude při třetím pokračování???
Pozvánku tentokrát velmi zajímavě vytvořil Slávek Hora ze ZŠ Planá nad Lužnicí a také následně zahájil živé vysílání. V ulicích Poděbrad byla již zmiňovaná Lenka Říhová. Každá podobná (ještě k tomu živě vysílaná) akce bývá většinou pro všechny zainteresované také téměř jistou adrenalinovou záležitostí. Ještě o mnoho více adrenalinová bývá pro ty, kteří tuto akci několik dní připravují. A nejinak tomu bylo i tentokrát. Spojení se nám zpočátku zhruba 10 minut nedařilo navázat. Každé takové spojení je samozřejmě závislé na kvalitě pokrytí signálem operátora. Naštěstí nás všechny zachránila svým telefonem Lenky kolegyně Iva Jelínková, rovněž ze Speciální základní školy Poděbrady. Pokud byste tedy chtěli někdy z Poděbradského náměstí vysílat podobnou akci, doporučuji zvolit datový tarif od T-Mobile :)
Spojení poté proběhlo velmi rychle a  téměř půlhodinová procházka již probíhala bez větších problémů. 

Zapojení aktivity do výuky, ŠVP...?

Dá se vůbec podobná aktivita zapojit do výuky? Samozřejmě, že dá. Jak se nedávno vyjádřil v krátkosti Ondřej Neumajer, chybí nám ale větší angažovanost žáků během živého vysílání. Ondřej Neumajer dále také doporučil v průběhu akce například zpětnou vazbu, která by měla přispět k zjištění pozornosti žáků. V tomto ohledu se velmi těším na setkání s ním, kde o tomto budeme více hovořit a o výsledky tohoto rozhovoru se samozřejmě rád podělím i s vámi. Naše procházky zatím trvají přibližně 30 minut a tím jsme zatím limitováni. Pokud bychom zadávali otázky, vyhodnocovali a případně na ně i reagovali (bez reakce zpětná vazba ztrácí smysl), potřebovali bychom minimálně dvě vyučovací hodiny. Každopádně první vlaštovka se objevila v tomto videu, kde žáci zjišťovali význam nápisu na pomníku Jiřího z Poděbrad a třída Jitky Rambouskové také v přímém vysílání odpověděla.
Nevidím ale důvod, proč by nemohla jedna z dalších podobných akcí proběhnout například jako celodenní projekt, kdy každá škola bude mít např. hodinové vysílání. Velmi zajímavý by mohl být i výstup na konci takového projektového dne.
Pro ověření zapamatování základních faktů, je zde k dispozici formulář v GOOGLE DOCS (otázky, odpovědi).
A mezipředmětové vztahy? Vzhledem k použitým technologiím a možnému rozsahu publikovaného obsahu máme před sebou přímo ukázkový nástroj. Jediným limitem je zde zatím kvalita mobilního datového připojení, která je v menších lokalitách naprosto nevyhovující.

Příklady zapojení do výuky

ZŠ Nýřany

Virtuální vycházka navazovala na probírané téma „Jiří z Poděbrad“ a žáci si tak mohli ověřit v reálném čase své znalosti a poznatky.

ZŠ Staňkov

Ke sledování živého přenosu byli přizváni žáci sedmých ročníků. Ti už toto téma probírali počátkem školního roku a tak ověřování proběhlo až po přenosu. Žáci poslouchali přednášku a poté odpovídali pomocí formulářů GOOGLE DOCS, viz výše, na otázky, které reflektovaly proběhnuvší on-line vycházku.

ZŠ Stráž

Čtvrťáci ve Stráži se učili psaní poznámek. Psaní poznámek se učili krátce před tím v ČJ, tak měli nyní jedinečnou příležitost si tuto techniku vyzkoušet i v praxi. Dále pak poznámky využili i při hodině informatiky, kde následně dohledávali další a další informace.

ZŠ Horná Ždaňa

Za zmínku také jistě stojí, že tentokrát byla virtuální procházka sledována mezinárodně a to v naší partnerské škole v Horné Ždani na Slovensku. 
Paní učitelka Alena Píšová napsala: „Virtuálna prechádzka Poděbradmi bola pre žiakov nezabudnuteľným zážitkom. Ani si neuvedomili, že si zaujímavým a nenásilným spôsobom osvojili nové vedomosti, ktoré budú určite trvácnejšie, ako keby sa ich naučili drilom z učebnice. Okrem toho, že priamo „prechádzali Poděbradskými ulicami, získali nové poznatky z geografie a histórie. Táto, a nasledujúce vyučovacie hodiny boli navzájom prepojené. Nasledovala tvorba videa a overenie si vedomostí v zaujímavom teste, ktorý pripravil pán učiteľ Khas. A nesmieme zabudnúť ani na nahrávku do školského rádia. Krásna ukážka prepojenia viacerých predmetov a činností. Výsledok ich práce si rodičia môžu pozrieť na stránke školy. Právom môžeme takúto formu vyučovania nazvať Škola hrou.

Zde bych ještě přidal jednu úsměvnou historku z oné školy. „Keď sme v pondelok pozerali, prišla za mnou sekretárka, že ma volá riaditeľka, lebo v niektorej triede nejde internet. Povedala som, že keď skončime, že tam hneď skočim. No a sekretárka prišla k riaditeľke a povedala: "Alenka teraz nemôže, je v Poděbradoch!" I toto může být úskalí podobných aktivit.

Technické doporučení?

Zde si pouze dovolím odkázat na článek o naší první vycházce, kde jsem se tomuto tématu věnoval. Budu velmi rád, pokud se se mnou podělíte o vaše případné postřehy.

Nemohli jste vidět video LIVE?
Zde se můžete podívat na upravený a sestříhaný záznam.

Zde se můžete podívat na originální záznam.Jak to vypadalo ve třídách?

ZŠ Stráž (západní Čechy)

"V době dnešní informatiky se děly věci. Členové GEG ČR "Učte s námi" podnikli druhou online vycházku s výkladem a my jsme ji mohli sledovat.

Jak to celé probíhalo?

V Poděbradech byly připravené paní učitelky tamní speciální školy Lenka Říhová a Iva Jelínková a jejich mobilní telefon připojený k internetu. V Plané nad Lužnicí byl připraven pan učitel Slávek Hora, který akci moderoval prostřednictvím Google hangoutu vysílaného přes Youtube a v ZŠ Staňkov celou akci hlídal pan učitel Milan Khas. A v různých částech České republiky a dokonce i na Slovensku, vše sledovali žáci se svými učiteli.

A zatímco Lenka s Ivou procházely městem a seznamovaly nás s jeho historií, dělali si čtvrťáci poznámky. Nedávno se v rámci slohu věnovali výpiskům a dnes si tedy mohli vyzkoušet, jaké to je, dělat si poznámky z přímého přenosu.

Dozvěděli jsme se spoustu zajímavého a všechny zapsané informace ještě zužitkujeme v další hodině informatiky."
PILAŘOVÁ, Hana. Půlhodinka v Poděbradech. Půlhodinka v Poděbradech [online]. 2014 [cit. 2014-04-29]. Dostupné z: http://www.zsstraz.cz/index.php?a=2177

ZŠ SNP Horná Ždaňa (střední Slovensko)
Žádné komentáře:

Okomentovat