neděle 1. února 2015

Já kreslím, ty píšeš

PŘÍPRAVA NA HODINU

Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 7.
Škola: ZŠ Staňkov / ZŠ SNP Horná Ždaňa (SK)
Název tematického celku: Prezentace On-line
Název hodiny: Já kreslím, ty píšeš
Autor přípravy na hodinu: Miloslav Khas, Alena Píšová
Vzdělávací program: RVP 79-01-C/01, pro ZŠ
Časová dotace (vyučovacích hodin): 2 hodinyVstupní požadavky na žáka

Žáci umí:

1. pracovat s aplikacemi pro prezentaci (KeyNote, Google prezentace)
2. nakreslit obrázek (libovolnou technikou)
3. nakreslit obrázek v grafickém editoru (Malování, Zoner Callisto, Inkscape)
4. uložit soubor do serverového úložiště
5. přihlášení k prezentaci pomocí účtu GAFE

Seznámili se s:

1. možnostmi on-line komunikace (Hangout, Skype)
2. možnostmi on-line prezentace (Google, KeyNote)
3. vektorovou a bitmapovou grafikou

Obecný cíl

Praktická ukázka současných možností kooperativní a kolaborativní formy spolupráce na prezentaci. 

Konkrétní cíle

1. Kresba
2. Práce v grafickém editoru Zoner Callisto a Inkscape.
3. Žáci nakreslí obrázek na jakékoli téma.
4. Umístí obrázek do prezentace.
5. Dvojice vzájemně napíší smyšlený příběh k obrázku.
6. Zapojení tříd do mezinárodních projektů v rámci eTwinningu.
7. Storytelling.

Učebnice, učební texty

Učebnice ve výuce nepoužívám

Pomůcky

Papír A4, pastelky plasticolor, IT s přístupem k internetu

Technické vybavení


Učitel 

1. Notebook s webkamerou (komunikace s partnerskou třídou)
2. PC s webkamerou (komunikace s partnerskou třídou)
3. Dataprojektor (komunikace žáků s partnerskou školou)
4. Skener (digitalizace obrázků pro další zpracování)

Žák

1. PC s instalovanými aplikacemi, přístup k internetu (vložení obrázku, zpracování textu)

Softwarové vybavení

Učitel

1. Skype (on-line komunikace s partnerskou třídou)
2. Aplikace na skenování (digitalizace obrázků pro zpracování)

Žák

1. Internetový prohlížeč (v našem případě Chrome)
2. Inkscape, Malování, Zoner Callisto

Vyučovací metody

Heuristická

Žáci pochopí potřebu a výhody spolupráce, důležitost komunikace on-line, během práce žáci narazí na některé problémy, na které musí najít samostatně řešení, žák má plnou kontrolu nad svojí prací a tvořivostí, učí se zkušeností.

Vyučovací principy/zásady

Žáci budou dodržovat typografická pravidla, udržovat komunikaci v rámci etiky, žáci respektují duševní vlastnictví a dodržují v případě potřeby citační pravidla.

Postup

1. hodina

Zadání práce a vysvětlení cíle 10 min
Vzájemné losování do dvojic SK × CZ 10 min
Žáci kreslí obrázek 25 min (je možno dokončit mimo školu)

2. hodina

Žáci vloží obrázek do prezentace 10 min
Najdou si vylosovanou dvojici 5 min
Napíší příběh, který u nich obrázek evokuje 30 min

Otázky, na které by studenti měli umět na konci vyučovací hodiny odpovědět

1. Žáci si umí vybrat vhodný nástroj dle zadané práce
2. Žáci si uvědomují důležitost spolupráce a správného rozdělení práce
3. Žáci znají a umí vysvětlit pojem Storytelling
4. Žáci si díky práci s ICT uvědomují zkrácení zeměpisné vzdálenosti

Úlohy k řešení pro studenty

1. Malování obrázku
2. Přihlášení účtem Google
3. Vkládání do prezentace
4. Formátování písma
5. Typografická pravidla
6. Pravidla při tvorbě prezentace

Zadání domácího úkolu

Žáci, kteří nestihnou (nebo z jakéhokoli jiného důvodu nedokončí) úkol ve škole, dokončí úkol mimo školu (prezentace publikována on-line)

Hodnocení

Hodnocení splnil × nesplnil (kresba i Storytelling není možné z principu objektivně hodnotit známkou)

Doplnění a rozšíření pro zkušené studenty

Vytvoření knihy pomocí iPadu a aplikace Book Creator (iOS)

WWW odkazy

Odkaz na prezentaci

Výukové objekty (LO)

V této aktivitě se klade důraz především na vlastní tvořivost a kreativitu

Slovníček odborných pojmů z oblasti ICT

On-line dostupné odkudkoli, kde mohou vlastní zařízení připojit k síti
Book Creator aplikace dostupná v zařízeních s iOS
Prezentace Google bezplatná aplikace určená k prezentaci umožňující spolupráci on-line
Storytelling vyprávění příběhu za pomocí digitální technologie
GAFE Google aplikace pro vzdělávání (Google Apps For Education)
eTwinning aktivita Evropské komise zaměřená na online spolupráci mezi školami
Hangout aplikace pro on-line komunikaci (audio, video)
Skype aplikace pro on-line komunikaci (audio, video)

ICT kompetence

Řešení problému

volba vhodného zapojení ICT do řešení zadaného úkolu, případná volba vhodné aplikace

Komunikační

losování do dvojic, spojení se spolužákem CZ × SK

Prezentační

vzájemná prezentace mezi žáky, školami

Hodnocení a sebereflexe

1. Jak se hodina povedla?

Hodina proběhla bez problémů, žáky aktivita paní učitelky Aleny Píšové bavila a nebylo třeba nějaké další motivace.

2. Co se Vám nepodařilo?

Problém nastal pouze u žáků, kteří nebyli přítomni výuce. Dodatečné vysvětlení cíle aktivity bylo obtížené. Vyvstal také technický problém, kdy nás zradila aplikace KeyNote (iOS). Tato zřejmě nezvládla velký počet současně přihlášených žáků, soubor se poškodil a nešel dále editovat.

3. Jak hodinu hodnotili žáci?

Dle dotazníku, který jsem nechal žáky pátých až devátých tříd vypracovat, je tyto aktivity velmi baví a vítají je.

4. Co příště udělal jinak?

Rozhodně už bych neexperimentoval ohledně výběru aplikace a použil bych ověřené aplikace, jakou je například právě zmíněná prezentace od Google v rámci GAFE.

Žádné komentáře:

Okomentovat