neděle 23. dubna 2017

#eduStankov 2017

V polovině února se v ZŠ Staňkov uskutečnila vzdělávací akce s názvem #eduStankov 2017. Hlavním mottem této akce je parafráze filmové písně “Ta učí tak a ten zas takhle a všichni dohromady se naučíme moc”. Jak už je tedy z tohoto motta patrné, šlo především o výměnu zkušeností mezi účastníky. Těch se nakonec i přes všemožné chřipkové a jiné epidemie sešlo přes 40. Oslovil jsem několik svých přátel a zkušených lektorů a osm workshopů bylo na světě. Na akci se podíleli kolegové zejména z mého domovské GEG Učte s námi, ale také z GEG Plzeň a GEG Brno.

I přesto, že se každý z workshopů více či méně dotýkal technologií, našlo si na ně cestu velmi rozmanité spektrum účastníků. Prvního ročníku se zúčastnili učitelé, knihovnice, vychovatelé a zastoupeny byly veškeré stupně našeho školství od mateřinek po univerzitu.
Workshopy byly devadesátiminutové a o každé přestávce probíhala v připraveném bufetu živá a inspirativní diskuze mezi účastníky. V průběhu akce představila v premiéře PhDr. Lucie Rohlíková Ph.D. z Katedry výpočetní a didaktické techniky ZČU v Plzni aktualizované kolo iPadagogiky, které je praktickou pomůckou, díky které mohou učitelé plánovat a reflektovat činnosti s iPadem ve vztahu ke vzdělávacím cílům podle Bloomovy taxonomie. Pavlína Hublová nás seznámila s produkty nakladatelství RAABE a proběhla také zajímavá tombola.

Všichni lektoři byli také zároveň spolupořadateli, za což jim chci upřímně poděkovat. A nejen za to. Veškeré workshopy vedli bez nároku na honorář a díky tomu mohla být celá akce zdarma také pro všechny účastníky. Na našem webu jsou k dispozici materiály z jednotlivých setkání.

Velký dík patří také městu Staňkov za finanční podporu na ubytování lektorů, MAS Český les za finanční pomoc a pekařství Kotačka Staňkov.
#eduStankov se vydařil a již nyní si můžete rezervovat termín druhého pokračování, které proběhne 3. 3. 2018.

Pro více informací o #eduStankov 2017 můžete navštívit naše webové stránky.

 
Oficiální hymna #edustankov


Pavlína Hublová a vyhledávání obrázků a jejich citování

Jarda Mašek a Canva

iSen = Lenka Říhová a Iva Jelínková

Milan Khas a Kahoot!

Lidka Kovaříková a její čtenářská dílna

Technologie kam se člověk podívá :)

Pavlína Loňková a netradiční zápisky


Lucka Rohlíková představuje aktualizované kolo iPadagogiky

S Pavlou Sýkorovou tvoříme komiksy

Zajímavé publikace v tombole...

Za rok na shledanou!Žádné komentáře:

Okomentovat